Tag Archive for: Line Bloch

I denne episode taler vi videre om gig-økonomien, og kigger nærmere på hvad lederens rolle er i gig-økonomien. Eller rettere: hvad er lederens rolle i et mere fleksibelt arbejdsmarked.

Hvad sker der med gig-økonomien efter corona? Gig- og freelancer-økonomien har længe været et af de mere centrale begreber i fremtidens ledelse. Ændrer det sig nu?

I denne episode får du en uddybelse af de fem kvotienter vi nævnte i sidste episode: IQ, EQ, NQ, MQ og DQ – dog lige med undtagelse af IQ. De fire kvotienter udgør sammen et vigtigt sæt human skills, der er nødvendige for at kunne skabe god ledelse.

Measure employee well-being with just 3 questions, and make make the dialogue an integrated part of the team’s everyday life. What to do in between the annual employee satisfaction survey? Here are my suggestions on two relatively simple methods to measure team temperature and well-being.

An Organizational Network Analysis, an ONA, is an X-ray of your organization. With this tool, you can see how people work together, who that has become a bottle neck or how much collaboration is going on across units.

I denne episode taler vi om hvilke kompetencegab man risikerer at løbe ind i, hvis ellers de trends vi ser i markedet holder – og hvad du kan gøre for at lukke hullet.

Life-hack: How not to get stress

This is part of an article in 5 parts, taking you through the physics of stress, and how to prevent it. Start reading here.

The most important hormones when it comes to stress are – as you perhaps already know – Adrenaline and Cortisol. Read more about it here.

adrenaline

Adrenaline kicks can give dizziness lightheaded-ness and vision changes, and basically it is a strain on the body. Learn about what too much adrenaline does