Episode 41: Human skills – de 4 kvotienter forklaret

Dine værter er Line Bloch og Erik Korsvik Østergaard, 25. februar 2020. Photo by Brooke Cagle on Unsplash

 

I denne episode får du en uddybelse af de fem kvotienter vi nævnte i sidste episode: IQ, EQ, NQ, MQ og DQ – dog lige med undtagelse af IQ. De fire kvotienter udgør sammen et vigtigt sæt human skills, der er nødvendige for at kunne skabe god ledelse.

I episoden tager vi dig igennem en præsentation af hver og gør dig klogere på, hvorfor det er vigtigt at være bevidst om alle fire dimensioner for, at kunne skabe sammenhæng. Vi runder af med en diskussion af hvordan man kan sætte mål op for denne type skills.

De fire kvotienter vi berører i korte træk:

EQ: Emotional quotient, dvs følelsesmæssig intelligens. Målingen af din evne til at identificere, forstå og håndtere egne og andres følelser.

NQ: Netværkskvotient. Målingen af netværket og evnen til at skabe relationer og netværk. Evnen til at afkode hvordan vi bygger relationer på tværs, samt forståelsen for hvordan viden og data flyder på tværs af organisationen.

MQ: Meaningfull quotient. I hvor høj grad er du i stand til at italesætte meningen med det, organisationen gør. Mening og den værdi der skabes, skal ses i fire dimensioner: værdi for samfund, værdi for kunder, værdi for temaet og værdi for det enkelte individ.

DQ: Decency Quotient, dvs anstændighedskvotient. Er du et ordentligt menneske? Opfører du dig anstændigt? Det går ikke længere at fokusere entydigt på profit, uanset konsekvenserne for de mennesker, der bliver berørt. Ledere med et højt DQ forstår, og tager hensyn til, at deres beslutninger ikke alene handler om at sikre profitabilitet. Deres beslutninger berører ofte hundreder, tusinder eller måske endda millioner af menneskers liv.

Dine værter i denne episode

Hos Bloch&Østergaard tror vi på, at glade medarbejdere er gode medarbejdere. Vi vælger derfor vores egne chefer og vores egne arbejdsopgaver. Derfor vil du i Fremtidens Ledelse to-go opleve, at det ikke altid er de samme værter. Dine værter i denne episode var Line Bloch og Erik Korsvik Østergaard.

Abonnér på podcasten og få den nyeste episode direkte på din smartphone

Du kan finde Fremtidens Ledelse To-Go i din foretrukne podcast app, på nettet og i iTunes. Du vil samtidig være med til at gøre det sjovere at lave podcast, hvis du hjælper os med at udbrede den. Det kan du gøre ved at rate podcasten i iTunes eller dele den med en kollega. Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.

Har du feedback til episoden?

I hver episode af Fremtidens Ledelse To-Go tager vi fat i et emne indenfor paradigmet omkring fremtidens ledelse. Vi snakker om udfordringerne, mulighederne samt giver dig tips, tricks og begreber, som du kan lade dig inspirere af.

Kontakt os og fortæl hvad du har på hjerte, eller start samtalen på Twitter under hashtagget #fremtidensledelse. Vi glæder os til at høre fra dig.

Line Bloch

Line Bloch
Founder and Partner, Leadership Advisor & Key Note Speaker

Erik Korsvik Østergaard

Erik Korsvik Østergaard
Founder and Partner, Leadership Advisor, Key Note Speaker, & Author